4,8 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Cập nhật lúc 22:22, Chủ Nhật, 25/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- 336 hộ nghèo tại 42 xã trong toàn tỉnh đã được hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2016. Theo đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ giống, vật tư và kỹ thuật để các hộ thực hiện các mô hình nuôi dê, bò, gà, trâu và trồng lúa, bắp, mía. Tổng kinh phí thực hiện dự án khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt hơn 3,1 tỷ đồng (chiếm 97% kinh phí được duyệt).

Dự án đã giúp hộ nghèo bước đầu ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập và ước tính có ít nhất 30% hộ thoát nghèo bền vững. Theo kế hoạch năm 2017, dự án sẽ dành 4,8 tỷ đồng từ ngân sách và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho trên 500 hộ nghèo trong toàn tỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp.

 Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh nhấn mạnh chương trình giảm nghèo rất quan trọng. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng với các ban, ngành liên quan tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, không vì chạy theo thành tích mà loại hộ nghèo ra khỏi danh sách hỗ trợ.   

Phương Trang

.
.
;
.
.