Công tác tuyên giáo phải thấm sâu hơn vào đời sống

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Hai, 13/01/2014 (GMT+7)

Ngày 13-1, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên giáo luôn là yêu cầu cao và rất khó khăn đối với toàn ngành, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo cả nước phải kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, không dao động, không phân tâm trước những khó khăn, thách thức hiện nay, nỗ lực hơn, phấn đấu rèn luyện và trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi chương trình, kế hoạch, mỗi hoạt động của công tác tuyên giáo phải được xây dựng và thực hiện có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để soi rọi và vận dụng cho phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, làm cho công tác tuyên giáo sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới.

Hương Thủy

.
.
;
.
.