Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Cập nhật lúc 19:47, Chủ Nhật, 11/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 11012/UBND-KTN về việc lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam (H.Long Thành)
Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam (H.Long Thành)

Theo đó, đối tượng phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục là các cơ sở, khu công nghiệp và dự án đã đi vào vận hành phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường từ 20m3/ngày đêm trở lên; dự án đã đi vào hoạt động phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường từ 20m3/ngày đêm trở lên. Trừ các trường hợp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có quy mô xả thải từ 500m3/ngày đêm trở lên và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 1 ngàn m3/ngày đêm trở lên, tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; cơ sở xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường.

Sở TN-MT có trách nhiệm giám sát dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ, quan trắc nước thải tự động, liên tục được sử dụng để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tỉnh cũng khuyến khích các cơ sở không thuộc đối tượng bắt buộc đầu tư công trình xử lý nước thải và lắp đặt quan trắc nước thải.

Hiện Đồng Nai có 31 trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung, 25 khu công nghiệp đã lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục.               

Ban Mai

.
.
;
.
.