Huyện Thống Nhất:

Giảm các chức danh lãnh đạo

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay huyện Thống Nhất đã giảm 9 lãnh đạo.

Nguyên nhân của việc giảm số lãnh đạo là do huyện Thống Nhất đã thực hiện hợp nhất một số chức danh như: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện… Ngoài ra, huyện đã thực hiện bố trí kiêm nhiệm để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp.

Dương An

.
.
;
.
.