Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Cập nhật lúc 22:08, Chủ Nhật, 13/11/2016 (GMT+7)

Từ Đại hội Đảng lần thứ VI trở đi, không nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng, trong đó có những nghị quyết chuyên sâu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cán bộ, đảng viên học tập tại lớp cán bộ nguồn của tỉnh năm 2016.
Cán bộ, đảng viên học tập tại lớp cán bộ nguồn của tỉnh năm 2016.

Để thực hiện các nghị quyết này có hiệu quả, một trong những giải pháp mà Ban TVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, lấy việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy việc nêu gương làm giải pháp động lực. Qua đó, tính tiên phong gương mẫu, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng… của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh ngày càng rõ hơn.

Từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

Cùng với việc giáo dục cán bộ, đảng viên thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Nhà nước, Ban TVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Từ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đến nay, Ban Thường vụ và Ban Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục một số vụ việc về chấp hành quy chế làm việc, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm người đứng đầu… ở một số nơi, như: huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh; đồng thời khởi tố hàng chục vụ, bị can phạm tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo đã được Ban TVTU thực hiện từ nhiều năm nay, trong đó ở mỗi kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều mời các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, báo cáo viên Trung ương có uy tín đến cung cấp thông tin theo từng chuyên đề mới nhất cho cán bộ lãnh đạo tỉnh. Hàng năm, tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng đã có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, ngày càng góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Số đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật đã giảm dần qua các năm, từ 0,61% (năm 2013) xuống còn 0,36% (năm 2015).

Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện có hiệu quả, Ban TVTU và các cấp ủy còn luôn tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tiến hành giám sát, phản biện các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; việc hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh…

...Đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã mong muốn Đảng cần kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đáp lại sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày 30-10-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Tống Hữu Dân, cử tri KP.1, phường Quyết Thắng
(TP.Biên Hòa), nhận xét việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng. Nghị quyết ra đời đáp lại lòng mong muốn của toàn dân. Vấn đề bây giờ là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện nghị quyết, chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ đương chức, nhất là người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có lòng tự trọng trong công việc. Cử tri hiện nay còn nhiều điều bức xúc, mong được giải quyết thấu đáo mọi vấn đề để tạo động lực vươn lên. Cán bộ, đảng viên không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả… là một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện.

Đồng chí Trần Văn Giới, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, rất tâm đắc khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Giới cho rằng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin giúp người học có sự hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn những tri thức lý luận chính trị, hành chính.

 Học tập nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra. Với ý nghĩa này, hàng năm các cấp ủy nên có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Tại các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ năm 2013 đến nay đã duy trì đều đặn, nghiêm túc việc chất vấn và trả lời trong Đảng. Qua đó giúp cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt và xử lý tốt nhiều vấn đề còn hạn chế, yếu kém, bức xúc trong nhân dân.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.