Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 04 (thành phố Biên Hòa)

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Sáu, 19/03/2021 (GMT+7)

​Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 04 (thành phố Biên Hòa). (Đính kèm: Quyết định số 827/QĐ-UBND)

.
.
.
.
.