Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về KH-CN và đổi mới sáng tạo
Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về KH-CN và đổi mới sáng tạo
(ĐN) - Sáng 30-5, Sở KH-CN tổ chức hội thảo khoa học Tầm nhìn và giải pháp phát triển ngành KH-CN định hướng đến năm 2030. Tham dự có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.
.
.
.
.
.
.
.