.

Hơn 3 ngàn cơ sở phải di dời khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

Cập nhật lúc: 18:52, 28/02/2023 (GMT+7)
.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Theo quyết định trên, toàn tỉnh có 3.006 cơ sở chăn nuôi heo, gà, vịt, bò, dê… phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Trong đó, có 2.145 cơ sở di dời, 861 cơ sở ngưng chăn nuôi. Cụ thể, H.Định Quán có 1.012 cơ sở, H.Long Thành có 766 cơ sở, H.Cẩm Mỹ có 299 cơ sở…

Sở NN-PTNT được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc di dời. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn quản lý. Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi thuộc diện di dời theo quyết định trên có trách nhiệm thực hiện di dời hoặc ngưng chăn nuôi theo đúng lộ trình quy định, chậm nhất trước ngày 1-1-2025.

Bình Nguyên