En

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

08:12, 08/12/2021

(ĐN) - Ngày 8-12, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

(ĐN) - Ngày 8-12, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Toàn cảnh Hội nghị triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, Chương trình hành động thực hiện đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đặt chỉ tiêu đến năm 2023 phấn đấu đạt 750 ngàn đoàn viên công đoàn, từ 70% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể và đến năm 2025 hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam, phấn đấu 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được TƯLĐTT…

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã triển khai bằng hình thức trực tuyến các nội dung như: Các vấn đề quan trọng đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam; chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình hành động về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Công đoàn tham gia thực hiện chỉ thị về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động… Trong đó, lưu ý 7 nhiệm vụ chính tổ chức công đoàn cần quan tâm như: Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp Tết nguyên đán hàng năm cho đoàn viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT…

Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh đã triển khai các chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Lan Mai

Tin xem nhiều