.

Trồng cây xanh cho nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc: 19:47, 22/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề xuất tiêu chí trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh trồng mới được 355ha rừng tập trung gồm 185ha rừng đặc dụng, 155ha rừng phòng hộ, 15ha rừng sản xuất. Ngoài ra, diện tích trồng lại sau khai thác là 4.560ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 29% vào năm 2020. Kết quả trồng cây phân tán chủ yếu thông qua phong trào Tết trồng cây được phát động hàng năm, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã trồng hơn 2 triệu cây phân tán các loại như: sao, dầu, xà cừ, keo lai… Tỷ lệ cây sống sau trồng đạt bình quân 70%. Hạn chế trong thực hiện tiêu chí trồng cây xanh là công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi chưa được quan tâm, hiệu quả còn hạn chế.

Triển khai chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai dự kiến sẽ trồng 20 triệu cây, trong đó 15 triệu cây phân tán, 5 triệu cây trồng rừng tập trung, rừng phòng hộ. Trong khi thực tế các địa phương đăng ký kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trồng trên 6,6 triệu cây, cây phân tán đạt gần 70%, cây tập trung khoảng 30%, chưa đạt so với chương trình đề ra.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp về những mặt tích cực cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện trồng cây xanh cũng như giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Ở đây cần cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân vì nhân dân chính là lực lượng quan trọng để thực hiện, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

                Bình Nguyên - Ngọc Liên