.

Phê duyệt giá đất dự án xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Long Phước 1

Cập nhật lúc: 21:20, 26/11/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường vào Cụm công nghiệp Long Phước 1, xã Long Phước, H.Long Thành.

Theo đó, giá đất cao nhất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 1,1 triệu đồng/m2 đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hằng năm vị trí 1; giá đất thấp nhất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ là 362 ngàn đồng/m2 đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hằng năm vị trí 4 và đất rừng sản xuất vị trí 4.                                                   

Lê Văn