.

Đồng Nai đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 2%

Cập nhật lúc: 21:09, 21/03/2023 (GMT+7)
.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Kế hoạch đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ. Trong đó, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm từ 1,5-1,7% so với dự báo nhu cầu; cơ quan, công sở, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiết kiệm tối thiểu 5%; cơ sở sản xuất công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì hỗ trợ cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng trong các ngành sản xuất và sinh hoạt; hướng dẫn cơ sở sử dụng năng lượng đánh giá định mức và giải pháp giảm tiêu hao năng lượng. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Hoàng Lộc