En

Bộ trưởng GT-VT quyết định thời gian thi công gói thầu nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1

10:03, 22/03/2023

Ngày 21-3, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1831/VPCP-CN về việc triển khai gói thầu 5.10 dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Ngày 21-3, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1831/VPCP-CN về việc triển khai gói thầu 5.10 dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Theo đó, đối với báo cáo của Bộ GT-VT về tình hình triển khai gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ trưởng GT-VT nghiên cứu ý kiến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ý kiến của các cơ quan tư vấn kỹ thuật quốc tế để quyết định thời gian thi công gói thầu 5.10 đáp ứng yêu cầu công nghệ, kỹ thuật và quy định của pháp luật. Thông báo để ACV kịp thời đưa vào điều kiện của hồ sơ mời thầu.

Bộ GT-VT chỉ đạo triển khai nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, thường xuyên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có vướng mắc và vượt thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, vào tháng 2-2023, ACV đã kiến nghị Bộ GT-VT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cho phép ACV với thẩm quyền được giao người quyết định đầu tư dự án thành phần 3 được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026. Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều