.

Thu hút vốn đầu tư trong nước gần 610 tỷ đồng

Cập nhật lúc: 20:50, 01/08/2022 (GMT+7)
.

(ĐN) - Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong 7 tháng của năm 2022, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư (bao gồm cả các dự án trúng đấu giá, đấu thầu) và điều chỉnh tăng vốn chỉ đạt gần 610 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,7 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (bằng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, cấp mới được 5 dự án và chủ yếu là các dự án trong khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 280 tỷ đồng, bằng 2,6% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ 2021; đồng thời có 6 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung gần 330 tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 7-2022, trên địa bàn Đồng Nai còn 1.070 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 304 ngàn tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc thu hút vốn đầu tư trong nước vào tỉnh trong những tháng đầu năm thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước là do vướng một số thủ tục liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Đất đai và một số luật khác nên nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thiện hồ sơ để đề xuất cấp giấy chứng nhận đầu tư mới hoặc bổ sung thêm vốn cho dự án.

Khánh Minh