.

Thu hút đầu tư FDI đạt hơn 321 triệu USD

Cập nhật lúc: 20:45, 27/06/2022 (GMT+7)
.

(ĐN) - Theo Sở KH-ĐT, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong gần 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 321 triệu USD, bằng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cấp mới 12 dự án với tổng vốn đăng ký gần 99 triệu USD  và 34 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 222,4 triệu USD. Đến nay, số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 1.549 dự án với số vốn đăng ký gần 32,5 tỷ USD.

Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, phần lớn vẫn là dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc. Có 5 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 18 triệu USD và 4 dự án của Đài Loan có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 63 triệu USD.

 Đối với ngành nghề đầu tư của các dự án cấp mới, Đồng Nai vẫn tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án xanh, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, công nghiệp phụ trợ.   

Uyển Nhi