.

Bộ TN-MT sẽ kiểm tra trách nhiệm quản lý đất đai tại Đồng Nai

Cập nhật lúc: 21:30, 23/04/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Theo kế hoạch, trong năm 2021, Bộ TN-MT sẽ tiến hành kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại 26 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định trong thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước ngày 1-7-2014.

Hiện các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Lê An