Cấp phép khai thác vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm: Không thiếu nguồn cung nhưng vướng thủ tục
Cấp phép khai thác vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm: Không thiếu nguồn cung nhưng vướng thủ tục
Để chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh đã quy hoạch và khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu san lấp. Tuy nhiên, những vướng mắc trong thủ tục cấp phép khiến các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp trở nên “ế ẩm“.
.
.
.
.
.
.
.