Trên 13 tỷ đồng hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng đến việc làm
Trên 13 tỷ đồng hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng đến việc làm
(ĐN) - Thông tin từ Sở LĐ-TBXH, thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19-1-2023 của UBND tỉnh về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30-5-2023, các huyện, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho 448 NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền hỗ trợ là 672 triệu đồng và 8.655 NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với số tiền gần 13 tỷ đồng. Nhờ chính sách trên, nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.