Nhịp cầu hữu nghị

Đối ngoại nhân dân đóng góp vào sự phát triển của Đồng Nai

Cập nhật lúc 08:58, Thứ Năm, 23/02/2023 (GMT+7)

Năm 2023, đánh đấu cột mốc 10 năm thành lập của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp). Mặc dù có “tuổi đời” trẻ nhất trong số các tổ chức ngoại giao nhân dân cấp tỉnh song hoạt động của Liên hiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí (trái) tặng hoa chúc mừng ông Vanhxay Xaysena, Phó tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Ảnh:  S.THAO
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí (trái) tặng hoa chúc mừng ông Vanhxay Xaysena, Phó tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Ảnh: S.THAO

Liên hiệp đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác đối ngoại nhân dân trong 3 năm liên tục: 2020, 2021, 2022. Báo Đồng Nai có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Thành Trí xoay quanh hoạt động của tổ chức này.

Chủ động xây dựng chương trình hành động

* Để trở thành lá cờ đầu của cả nước trong hoạt động đối ngoại nhân dân, thời gian qua, Liên hiệp đã có sự chủ động như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ, thưa ông?

- Với vai trò cơ quan chuyên trách, Liên hiệp đã tích cực phối hợp trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, chúng tôi tổ chức gần 40 sự kiện đối ngoại nhân dân trên tất cả các mặt: công tác hòa bình, hợp tác, hữu nghị; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các tổ chức thành viên.

Từ tháng 2-2023, Báo Đồng Nai phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên trang Nhịp cầu hữu nghị. Chuyên trang ra mắt bạn đọc vào ngày thứ năm tuần cuối cùng của tháng.

* Những hoạt động này đã đem đến kết quả ra sao trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, thưa ông?

- Đối ngoại nhân dân là công tác dân vận mà đối tượng hướng đến là các đối tác nước ngoài. Nhờ sự linh hoạt, uyển chuyển trong phương thức tiến hành nên đối ngoại nhân dân có nhiều lợi thế hơn những kênh ngoại giao khác. Mục đích cuối cùng là vận động bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Liên hiệp đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần mở rộng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển của tỉnh.

Năm 2022, Đồng Nai đã hợp tác với 17 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai 20 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 65,5 tỷ đồng. Điều này góp phần thực hiện các dự án an sinh xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục tại các khu vực còn nhiều khó khăn, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều sự kiện giao lưu nhân dân giữa Đồng Nai với cơ quan ngoại giao các nước tại TP.HCM, giữa các hội hữu nghị với nhau… Hoạt động này góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng với nhân dân các nước; đưa văn hóa Việt Nam, hình ảnh, con người Đồng Nai đến với bạn bè quốc tế, đồng thời giới thiệu những nét độc đáo của văn hóa các nước đến với người Đồng Nai.

* Năm 2023, Liên hiệp sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, thưa ông?

- Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Do đó, Liên hiệp cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa; phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân trong kiến tạo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai ra thế giới. Đồng thời, tiếp tục vận động để thu hút các nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng mà Liên hiệp hướng tới đó là tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về công tác đối ngoại nhân dân nhằm “nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Nâng cao vai trò của từng hội hữu nghị và mỗi hội viên

* Thời gian tới, Liên hiệp sẽ có những giải pháp nào để mỗi tổ chức thành viên, hội viên duy trì nhiệt huyết trong công tác Hội, thưa ông?

- Liên hiệp hiện có 9 hội hữu nghị song phương và 1 hội hữu nghị đa phương. Tổng số hội viên hiện nay trên 10 ngàn người. Hoạt động của các hội hữu nghị thành viên ngày càng chủ động, tích cực đi vào chiều sâu, trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với các nước.

Các hội thành viên đều có sự chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và phối hợp cùng Liên hiệp tổ chức nhiều sự kiện thiết thực, nhiều chương trình giao lưu hữu nghị với nhân dân các nước. Liên hiệp cùng các hội thành viên sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao, mở rộng hoạt động nhằm tạo sức hút, sự lan tỏa trong hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thời gian tới, Liên hiệp sẽ chủ động, tích cực công tác hướng dẫn, hỗ trợ để các hội hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, duy trì công tác giao ban định kỳ hàng quý để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội thành viên. Bên cạnh đó, Liên hiệp cũng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phòng làm việc và phân công nhân sự theo dõi, hỗ trợ các hội hoạt động.

* Cùng với sự chủ động của các hội hữu nghị thành viên, theo ông, với vai trò nòng cốt, Liên hiệp sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh thời gian tới?

- Tại Chỉ thị số 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Do đó, Liên hiệp sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân cho lãnh đạo các hội, hội viên cùng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa các cấp, các ngành với Ủy ban MTTQ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã đề ra.

* Xin cảm ơn ông!

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 9 hội hữu nghị song phương cấp tỉnh gồm: Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Liên bang Nga và 1 hội hữu nghị đa phương  Việt Nam - ASEAN.

Xuân Tuyến - Sông Thao (thực hiện)

.
.
.
.
.