Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 08 (huyện Long Thành)

Cập nhật lúc 10:20, Thứ Sáu, 19/03/2021 (GMT+7)

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 08 (huyện Long Thành). (Đính kèm: Quyết định số 831/QĐ-UBND)

.
.
.
.
.