CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Cập nhật lúc 15:59, Thứ Năm, 18/03/2021 (GMT+7)

Ngày 20/6/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Chỉ thị số 45/CT-TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

FILE ĐÍNH KÈM

 

FILE ĐÍNH KÈM
.
.
.
.
.