Học sinh toàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 8-2
(ĐN)- Thực hiện công văn chỉ đạo hoả tốc ngày 2-2 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 3-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã ký văn bản số 837/UBND-KGVX về việc tạm thời cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đề phòng dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.
.
.
.
.
.
.
.