Tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4
Tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4
(ĐN)- Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc số 3460 gửi 9 Bộ: Quốc phòng, Công an, GD-ĐT, Công thương, GT-VT, VH-TTDL, LĐ-TBXH, Xây dựng, KH-ĐT và văn bản số 3465 gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19.
.
.
.
.
.
.
.