Khi trường quay thành trường học
Khi trường quay thành trường học
Gần 1,5 tháng qua, Đài PT-TH Đồng Nai đã ưu tiên dành 2 trường quay lớn phục vụ việc ghi hình phát sóng các chương trình hỗ trợ ôn tập học kỳ 1 và dạy kiến thức mới học kỳ 2 cho học sinh 5 khối lớp trong toàn tỉnh. Với nhiều thầy cô, những lần đầu dạy học qua truyền hình là việc làm không mấy dễ dàng so với dạy học ở trên lớp nhưng tất cả đều cố gắng vì học trò.
.
.
.
.
.
.
.