Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đổi mã trường mới
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đổi mã trường mới
Ngày 1-12, Bộ GD-ĐT đã có công văn phản hồi chính thức về đề xuất đổi mã tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Theo đó, trường Đại học Công nghệ Miền Đông có mã tuyển sinh là MIT (mã cũ: DMD). Cũng kể từ năm học này, trường đại học Công nghệ Miền Đông thực hiện chiến lược phát triển với mô hình đại học thông minh.
.
.
.
.
.
.
.