Thăm, hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
Thăm, hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
(ĐN) - Chiều 25-9, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) cùng Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
.
.
.
.
.
.
.