Cập nhật dữ liệu dân cư của hơn 3,1 triệu nhân khẩu

Cập nhật lúc 21:24, Thứ Hai, 19/12/2022 (GMT+7)

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả, tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số
Thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số

Theo đó, các chỉ tiêu đã thực hiện đạt gồm: 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh; 81% dân số có tài khoản thanh toán điện tử; 80% hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên hộ gia đình; 100% hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến xã, phường, thị trấn.

Về phát triển dữ liệu số, đã hình thành các cơ sở dữ liệu nền như: công dân, nhân hộ khẩu, đất đai, cán bộ công chức; triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu và quản lý nhà nước chuyên ngành các sở, ngành, huyện. Bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu hạ tầng trên nền GIS với các lớp dữ liệu đất đai, quy hoạch xây dựng, giao thông. Trên cơ sở đó, các cơ quan của tỉnh đã bắt đầu khai thác, sử dụng một số dữ liệu số trong cung cấp dịch vụ số, thay thành phần hồ sơ giấy trong cung cấp dịch vụ công như: sổ hộ khẩu, hóa đơn điện tử.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay đã thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư của hơn 3,1 triệu nhân khẩu đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 99,5%. Ngoài ra, đã thu thập, cập nhật đồng bộ hơn 204,5 ngàn/hơn 305,1 ngàn trường hợp nhân khẩu đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh.

An Yên

 

.
.
;
.
.