Thành lập trung tâm khoa học - công nghệ

Cập nhật lúc 21:45, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sở Khoa học - công nghệ vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm khoa học - công nghệ. Việc thành lập trung tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Trung tâm khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học - công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 29-8-2019 của UBND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất các trung tâm: ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, thông tin và thống kê khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường - chất lượng.           

Hải An

.
.
;
.
.