Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Cập nhật lúc 08:04, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12.

Tháng hàng động nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia chương trình hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, tháng hành động cũng nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kỹ năng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha mẹ, các thành viên trong gia đình và những người làm công tác bình đẳng giới... góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 sẽ tập trung vào các hoạt động truyền thông như: mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, pano, áp phích, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo... về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; gặp mặt, biểu dương những gương điển hình trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái... Tăng cường các hoạt động kiểm tra việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị...

Cẩm Tú

.
.
;
.
.