Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội

Cập nhật lúc 23:10, Thứ Tư, 07/06/2017 (GMT+7)

Từ tháng 6-2017, một số chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế sẽ có sự điều chỉnh. Đó là mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tính lương hưu cho quân nhân, công an, lực lượng cơ yếu...

Người lao động liên hệ làm thủ tục giải quyết chế độ tại Bảo hiểm xã hội  tỉnh.
Người lao động liên hệ làm thủ tục giải quyết chế độ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14-4-2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6. Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

* Giảm mức đóng từ 1% xuống 0,5%

So với quy định của pháp luật hiện hành, Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc thì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm 0.5 %, trong khi mức đóng hiện hành là 1%.

Mức giảm trừ từ 1% xuống còn 0,5% được áp dụng trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).

Đối tượng áp dụng bao gồm: người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn; hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, những trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (áp dụng kể từ ngày 1-1-2018); cán bộ, công nhân viên chức; công nhân quốc phòng, công an, người làm công tác trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Cũng theo quy định trên, đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí cũng thuộc đối tượng được giảm trừ 5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Riêng đối với đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hàng tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này (0,5%); phương thức đóng được thực hiện mỗi tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

* Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân

Kể từ ngày 26-6-2017, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có hiệu lực.

Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu được tính như sau:

- Người lao động bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2016 đến trước ngày 1-1-2018,
tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 1-1-2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

- Lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 1-1-2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Cụ thể như sau: nếu năm bắt đầu hưởng lương hưu là 2018, thì thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.    

Gia An

.
.
;
.
.