Triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Cập nhật lúc 23:36, Thứ Hai, 05/12/2016 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Trọng Đàm vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, đề án đề ra 4 nội dung lớn sẽ triển khai từ năm 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với nội dung nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội thông qua 4 hoạt động, gồm: triển khai chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15-11 đến 15-12 và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Ngoài truyền thông thường xuyên về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cũng là hoạt động mà đề án hướng tới. Ngoài ra, đề án cũng hướng đến các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới là nội dung thứ 2 mà đề án tập trung thực hiện. Để thực hiện tốt nội dung này, cần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng. Đồng thời, triển khai hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực; hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế; phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; thành phố an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, không bạo lực...

Cẩm Tú

.
.
;
.
.