Giao ban khối Khoa giáo Văn xã quý 1 năm 2023
Giao ban khối Khoa giáo Văn xã quý 1 năm 2023
(ĐN) - Sáng 30-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang chủ trì hội nghị giao ban khối Khoa giáo Văn xã quý 1 và định hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023.
.
.
.
.
.
.
.