Ủng hộ các nguồn lực trị giá trên 66,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ủng hộ các nguồn lực trị giá trên 66,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19
(ĐN)- Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính từ 1-9 đến 23-9, thông qua kênh của MTTQ đã có 65 tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ các nguồn lực trị giá trên 66,3 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.