Đồng Nai hướng đến phát triển công nghiệp xanh, bền vững

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Hai, 12/10/2020 (GMT+7)

Nhiều năm qua, Đồng Nai luôn nhất quán với chủ trương phát triển công nghiệp theo tiêu chí xanh- sạch-công nghệ cao, giảm thiểu các dự án công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm. Với sự đồng bộ, quyết liệt trong triển khai đã giúp công tác bảo vệ môi trường có sự chuyển biến tích cực và đây là tiền đề làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của công nghiệp tỉnh nhà trong tương lai.

Thực hiện: Văn Chính - Ngọc Thành

Nguồn: BĐN

.
.
;
.
.