PGS.TS. Huỳnh Văn Tới kể chuyện già làng Năm Nổi

Cập nhật lúc 21:00, Thứ Ba, 05/05/2020 (GMT+7)

Già làng Năm Nổi đã về với cõi Yang. Là “cây đại thụ” của núi rừng chiến khu Đ, Già từ trong lòng dân tộc, mang giá trị văn hóa của đồng bào Chơ ro; cả đời tự hào, gìn giữ, trao truyền, kết nối để người Chơro ở ấp Lý Lịch (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) được nhiều người biết đến, được thể hiện là chính mình trong vòng tay đại đoàn kết trong cộng đồng đa dân tộc Việt Nam. Hồi ức của PGS.TS. Huỳnh Văn Tới.

Thực hiện: Xuân Lượng - Khánh Lộc


 

Nguồn: BĐN

 

.
.
;
.
.