Tăng cường thực thi pháp luật về thực hiện hương ước, quy ước

Cập nhật lúc 21:48, Thứ Ba, 27/07/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Phòng Văn hóa - thông tin H.Nhơn Trạch, thực hiện Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát thực hiện quy ước, hương ước tại các xã, thị trấn; đưa quy ước, hương ước đi sâu vào đời sống.

Từ năm 2019 đến nay, H.Nhơn Trạch đã kiểm tra, rà soát 52 quy ước ấp văn hóa trên địa bàn huyện đã được ban hành trước ngày 1-7-2018; đồng thời, hướng dẫn 12 xã, thị trấn và 52 ấp, khu phố trên cơ sở nội dung quy ước đã ban hành để có những sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình mới theo quy định pháp luật. Hiện 52/52 ấp, khu phố có quy ước, hương ước được UBND huyện phê duyệt đã được kiểm tra, rà soát.

Việc xây dựng quy ước, hương ước tại H.Nhơn Trạch được đảm bảo theo đúng quy trình. Nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Ngoài ra, các nội dung thực hiện quy ước ấp văn hóa được các ấp, khu phố, các xã, thị trấn đưa vào tiêu chí để đăng ký, bình xét ấp, khu phố văn hóa hằng năm; đưa vào nội dung xây dựng nông thôn mới.

100% quy ước sau khi được UBND H.Nhơn Trạch phê duyệt đã được các xã, thị trấn niêm yết, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và tổ chức thực hiện quy ước bằng nhiều hình thức như: phổ biến qua hệ thống truyền thanh, qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các CLB và trong các cuộc họp ở ấp, các tổ trên địa bàn.

Quang Nhật

.
.
;
.
.