Trên 70% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Cập nhật lúc 20:21, Thứ Hai, 21/12/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sở VH-TTDL đã có kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trên 70% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh; trên 85% ấp, khu phố có nhà văn hóa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, học tập cộng đồng theo đúng quy định của Bộ VH-TTDL. Trên 85% thiết chế văn hóa, thể thao tại các địa bàn có đông công nhân tổ chức tốt các hoạt động cho công nhân tham gia.

Phấn đấu trên 80% xã có hồ bơi (kể cả hồ bơi tư nhân), 100% xã có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn phổ cập bơi và phương pháp cứu đuối nước cho trẻ trên địa bàn đạt hiệu quả; trên 60% dân số khu vực nông thôn tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao.

Ngoài ra, phấn đấu trên 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 75 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 65% xã nông thôn mới sau 5 năm đạt chuẩn...

Quang Nhật

.
.
;
.
.