Thực hiện 10 công trình tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2020-2025

Cập nhật lúc 21:13, Thứ Hai, 14/12/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên lĩnh vực văn hóa, di sản của Sở VH-TTDL, trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 10 công trình di tích được tôn tạo, tu bổ; lập hồ sơ xếp hạng 10 di tích và phát hành 10 ấn phẩm sách, phim tư liệu giới thiệu các di tích đã xếp hạng.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa khai thác giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch. Tăng cường quảng bá văn hóa, con người Đồng Nai trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật khu vực và toàn quốc tại Đồng Nai. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Đồng Nai với bạn bè quốc tế.

Cũng trong giai đoạn 2020-2025, ngành Văn hóa sẽ xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh; Thư viện tỉnh; hội trường Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Đồng thời, hoàn thành chỉnh lý Bảo tàng tỉnh theo hướng ứng dụng công nghệ đa phương tiện.         

Quang Nhật

.
.
;
.
.