Tác giả Lê Hữu Thiết được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Hai, 14/12/2020 (GMT+7)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Thiết
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Thiết

Hội đồng xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc, hỗ trợ sáng tác, phong tước hiệu, kết nạp hội viên mới của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã công bố kết quả năm 2020.

Theo đó, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã xét hỗ trợ sáng tác cho 43 cá nhân, tập thể (gồm tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh, sách lý luận phê bình) với 4 loại A, 21 loại B và 18 loại C. Đồng thời, chọn được 34 giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc (bao gồm cả tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh) với 1 cúp VAPA, 4 giải A, 10 giải B và 19 giải C. Kết nạp và phong tước hiệu A.VAPA cho 19 hội viên mới; phong các tước hiệu E.VAPA, E.VAPA/G và PS.VAPA cho 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Riêng Đồng Nai có 2 tác giả được hỗ trợ sáng tác năm 2020 gồm: Nguyễn Thành An (xếp loại B) và tác giả Trần Hữu Cường (xếp loại C). Kết nạp và phong tước hiệu A.VAPA cho tác giả Lê Hữu Thiết.

 

 

Một số tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Thiết
Một số tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hữu Thiết

 

My Ny

.
.
;
.
.