Lập bản đồ GIS khảo cổ học giai đoạn 2020-2025

Cập nhật lúc 20:18, Thứ Hai, 28/12/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Bảo tàng Đồng Nai đã có kế hoạch lập bản đồ GIS khảo cổ học giai đoạn 2020-2025 nhằm lưu giữ những thông tin di tích khảo cổ dưới dạng cơ sở dữ liệu số, giúp người làm công tác quản lý thu nhận và quản lý thông tin hiệu quả, chính xác.

Trong giai đoạn 2020-2025 sẽ thực hiện lấy bản đồ GIS các di tích khảo cổ học tại 11 huyện, thành phố; đồng thời viết phần mềm quản lý và quy trình xuất, nhập dữ liệu cho bản đồ GIS khảo cổ học và đưa vào sử dụng. Riêng trong năm 2020 lấy số liệu làm bản đồ GIS các di tích tại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu (tổng cộng có 36 di tích khảo cổ lập hồ sơ thông tin). Một số di tích có tên trong tư liệu lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai nhưng chưa được khảo sát hoặc không tìm được địa điểm như: di tích Bể Áp Lực, Bình Đạt, Đại An, Bến Cá (H.Vĩnh Cửu); Vũng Gấm, Long An, Suối Quýt (H.Long Thành); Phước Long, Phước Mỹ (H.Nhơn Trạch). Do vậy, Bảo tàng Đồng Nai chỉ ghi nhận thông tin phát hiện, lập hồ sơ 27 di tích còn lại.

Với những nội dung Bảo tàng Đồng Nai đề xuất trong năm 2020, Sở VH-TTDL đã thống nhất nội dung thực hiện lập bản đồ GIS; đồng thời đề nghị bảo tàng triển khai, có báo cáo kết quả về Sở theo đúng quy định.

Quang Nhật

.
.
;
.
.