TP.Long Khánh có 51 dòng họ học tập

Cập nhật lúc 20:31, Thứ Sáu, 02/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) -  UBND TP.Long Khánh cho biết, thực hiện đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố đã nhân rộng và lan tỏa hàng trăm mô hình học tập.

Trong đó, có 51 dòng họ học tập, 62 đơn vị học tập và 57 cộng đồng học tập. Riêng hộ gia đình học tập, thành phố đã công nhận trên 27 ngàn hộ. Phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh về các xã, phường; khơi dậy truyền thống hiếu học, ra sức thi đua học tập trong cộng đồng.

Quang Nhật

.
.
;
.
.