Nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện các phong trào

Cập nhật lúc 20:36, Thứ Hai, 05/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Đại diện Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cho biết, trong 20 năm thực hiện phong trào vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa thật sự sâu sát, trong quá trình triển khai thực hiện đôi lúc còn chậm. Thành viên ban chỉ đạo các cấp, chủ nhiệm các chương trình đa số đều kiêm nhiệm, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện nâng cao chất lượng phong trào.

Một số ấp, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa nhưng vẫn còn xảy ra các tệ nạn xã hội. Một số cơ quan, đơn vị còn để xảy ra tình trạng có cán bộ bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Tình trạng bạo lực gia đình, ly hôn vẫn còn xảy ra. Ngoài ra, kinh phí dành cho hoạt động phong trào chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách địa phương. Việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ở cơ sở có nơi, có lúc chưa kịp thời.           

Quang Nhật

.
.
;
.
.