Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Cập nhật lúc 20:31, Thứ Hai, 27/07/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Hành động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030.

Theo kế hoạch, việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 sẽ tổ chức trong tháng 8. Tùy theo tình hình của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức những ngày khác nhau theo 3 cấp, từ cấp xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố và cấp tỉnh. Phấn đấu trên 85% xã, phường, thị trấn của tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm.

Sở VH-TTDL đề nghị các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch; có hướng dẫn địa phương tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn. Chú trọng công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

Quang Nhật

.
.
;
.
.