Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân

Cập nhật lúc 21:28, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)
Tờ rơi tuyên truyền do Sở VH-TTDL phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện
Tờ rơi tuyên truyền do Sở VH-TTDL phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện

Sở VH-TTDL vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020.

Năm nay, thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tuyên truyền do Sở VH-TTDL chủ trì có sự thay đổi hình thức. Theo đó, Sở sử dụng các hình thức tuyên truyền gồm: viết tin, bài, treo băng-rôn, cờ phướn, pa-nô và tờ rơi trong các khu công nghiệp. Với thông điệp: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng… Qua đó, tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và tình hình thực tế, điều kiện địa phương.

Thu Hiền

.
.
;
.
.