Thư viện tỉnh phục vụ hơn 140 ngàn lượt bạn đọc

Cập nhật lúc 19:58, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã cấp hơn 6 ngàn thẻ bạn đọc, phục vụ hơn 140 ngàn lượt (trong thư viện 6.185 lượt, ngoài thư viện 133.815 lượt) và lưu hành hơn 450 ngàn lượt sách báo.

Trong thời gian tạm thời ngưng phục vụ bạn đọc vì dịch Covid-19, Thư viện tỉnh đã xử lý những sách mới bổ sung, sách tặng, kịp thời đưa về các phòng tổ chức phục vụ bạn đọc. Thư viện cũng tập trung hiệu đính cơ sở dữ liệu sách gồm các biểu ghi, biên mục tài liệu địa chí trích từ báo, tạp chí; đồng thời hiệu đính bổ sung gần 2 ngàn đĩa CD, VCD, DVD. Ngoài ra, Thư viện tỉnh đã bổ sung gần 2 ngàn tên sách (hơn 8 ngàn bản sách) nâng tổng số sách trong thư viện lên 402.918 bản sách.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được Thư viện tỉnh đẩy mạnh. Thư viện đã đăng hàng trăm bản tin trên Facebook, viết hàng chục bài giới thiệu sách trên website thư viện và YouTube. Sưu tầm và chọn lọc hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày Sách Việt Nam từ năm 2014 đến nay, giới thiệu trên bản tin chuyên đề. Xây dựng các clip gửi Vụ Thư viện, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Vụ Thư viện với nội dung: Cùng bạn đọc sách - truyền cảm hứng kết nối và lan tỏa tri thức.

Riêng tại 11 thư viện huyện và thành phố đã duy trì tốt các hoạt động phục vụ bạn đọc, luân chuyển sách về cơ sở trong thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, thư viện các huyện và thành phố đã bổ sung hơn 5 ngàn bản sách, cấp hơn 600 thẻ bạn đọc, phục vụ hơn 100 ngàn lượt bạn đọc với hơn 285 ngàn lượt sách báo lưu hành.

My Ny

.
.
;
.
.