Phối hợp tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân

Cập nhật lúc 20:36, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sở VH-TTDL vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020.

Các thông điệp tuyên truyền gồm: sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Hình thức tuyên truyền trên báo và Đài PT-TH Đồng Nai, treo băng rôn, cờ phướn, tờ rơi... Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 và các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tại công ty, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; khích lệ cán bộ Công đoàn cơ sở động viên, quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân với doanh nghiệp.  

My Ny

.
.
;
.
.