Cuộc thi viết "Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi"

Biên Hòa - Đồng Nai: tự hào và tin yêu

Cập nhật lúc 21:42, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Về với vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai có lịch sử tròn 320 năm hình thành và phát triển (1698-2018), chúng ta có quyền tự hào đó là vùng đất đầy sức sống của đất nước Việt Nam. Biên Hòa - Đồng Nai là tỉnh có truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng kiên cường. Cư dân có truyền thống yêu nước và khảng khái trước mọi thế lực ngoại xâm.

Một góc TP.Biên Hòa hôm nay.
Một góc TP.Biên Hòa hôm nay.

Ở đây, mỗi tên đất, tên làng đều trở thành những địa danh gắn liền với nhiều chiến công chói lọi. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Kể từ năm 1698, khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Đàng Trong lập dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn, những người dân từ xứ Đàng Ngoài, Ngũ Quảng vào lập ấp làm ăn, cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển.

Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, Biên Hòa trở thành nơi đứng chân xây dựng lực lượng nghĩa quân chống Pháp của nhiều lực lượng yêu nước. Những người dân ấp, dân lân cùng các dân tộc anh em đã đứng lên theo chiếu Cần Vương dưới ngọn cờ khởi nghĩa của nghĩa quân Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, đã xây dựng căn cứ kháng chiến Bàu Cá, Giao Loan đánh nhau với giặc Pháp rất anh dũng. Những phong trào kháng Pháp sau đó như: Đông Du, Duy Tân, các phong trào đầu thế kỷ do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo như Hội Kín, Đoàn Văn Cự, Trại Lâm Trung… những năm đầu thế kỷ 20 tuy không thành công, nhưng đã thể hiện rõ lòng yêu nước và ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương (ngày 3-2-1930), nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam và mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Tại Biên Hòa, giai cấp công nhân hình thành khá sớm, nhiều thanh niên công nhân, trí thức tiến bộ đã nhanh chóng tiếp thu tư tưởng mới, ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin,sớm giác ngộ cách mạng đã đứng vào hàng ngũ của Đảng trở thành lực lượng nòng cốt lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Một trong những tổ chức Đảng đầu tiên được thành lập trong giai cấp công nhân ở Đồng Nai và miền Đông Nam bộ đã được thành lập ở đồn điền cao su Phú Riềng vào tháng 10-1929. Tiếp đến là Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều (năm 1935) là những “hạt giống đỏ” để lãnh đạo và phát triển phong trào của Đảng Cộng sản.

Vốn có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai đã anh dũng khởi đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ, giúp đỡ cách mạng vượt qua mọi sự khủng bố, đàn áp của thực dân, khôi phục phong trào cách mạng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang và phát triển thành phong trào cách mạng rộng lớn, tiến tới cùng cả nước giành lấy chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ suốt 9 năm (1945-1954) rồi tiếp nối 21 năm (1954-1975), truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu bất khuất, tinh thần tự lực tự cường với quyết tâm cao, tinh thần vượt khó, chủ nghĩa nhân đạo cách mạng, sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân Biên Hòa - Đồng Nai tiếp tục được phát huy. Cuộc chiến tranh nhân dân của quân dân Biên Hòa - Đồng Nai trong suốt 30 năm kháng chiến cực kỳ gian khổ, ác liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp rất nhịp nhàng, kịp thời cùng chiến trường toàn miền Nam, góp phần đánh bại 5 chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, đã lập nên nhiều chiến công vang dội như: Nhà Xanh (BIF), chiến thắng Sân bay Biên Hòa, Bình Giã, Tổng kho Long Bình, Xuân Mậu Thân 1968, Xuân Kỷ Dậu, chiến thắng Rừng Sác. Đặc biệt bằng Chiến dịch Xuân Lộc, giải phóng TX.Long Khánh (ngày 21-4-1975), quân dân Biên Hòa - Đồng Nai cùng với quân chủ lực đã đập tan tuyến phòng thủ cuối cùng của Mỹ - ngụy ở hướng Đông Nam Sài Gòn, tạo điều kiện cho Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Nhìn lại 320 năm chặng đường đã qua, chúng ta càng tự hào về nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai anh hùng, cần cù, thông minh và sáng tạo; càng tự hào và tin yêu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam mà lãnh đạo trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai là trang sử sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện.

Đinh Nhài

.
.
;
.
.