Gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hết lòng vì việc chung của cộng đồng, hơn 20 năm qua ông Trần Hữu Tài (69 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) đã có nhiều đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
.
.
.
.
.
.
.