Có tạo cú hích sau dịch bệnh Covid-19?
Có tạo cú hích sau dịch bệnh Covid-19?
Cuối tuần qua, sau các buổi thi đông nghẹt khán giả tại Nhà hát Thực nghiệm Trường trung cấp Múa TP.HCM, Liên hoan Nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng lần VI-2020 đã có buổi tổng kết với hơn 30 giải thưởng đã được trao cho các tác phẩm và cá nhân.
.
.
.
.
.
.
.