Quy định mới về thời điểm hưởng lương hưu

Cập nhật lúc 09:47, Thứ Năm, 27/12/2012 (GMT+7)

Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, trong đó hướng dẫn thời điểm hưởng lương hưu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-12-2012. Giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến những điểm mới của Thông tư 23, ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:

- Theo quy định tại Thông tư số19/2008/TT-BLĐTBXH đang áp dụng, thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động (NLĐ) đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc, được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, NLĐ nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức BHXH.  Còn Thông tư 23, hướng dẫn: Đối với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập mà NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.

* Đối với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì thời điểm tính lương hưu được quy định ra sao, thưa ông?

- Khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì thời điểm hưởng lương hưu do NLĐ ghi trong đơn đề nghị. Theo Thông tư 23, NSDLĐ phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH chậm nhất 30 ngày trước thời điểm NLĐ được hưởng lương hưu. Trường hợp NSDLĐ nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình, nêu rõ lý do.

* Về tuổi hưởng lương hưu, Thông tư 23 có bổ sung quy định gì mới?

- Theo Thông tư 23, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp hồ sơ NLĐ không ghi ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1-1 của năm liền kề, sau năm NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Còn về thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, thông tư mới quy định: Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

* Thưa ông, Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí như thế nào?

- NLĐ đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi; nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7; nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động >61%; không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò; không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

* Cách tính mức lương hưu hàng tháng theo quy định ra sao?

- Mức lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu x lương bình quân đóng BHXH. Theo đó: Tỷ lệ hưởng lương hưu:  15 năm đầu = 45%; cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% đối với nam, 3% đối với nữ. Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH: Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do Nhà nước quy định (5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995;  6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001; 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007 và 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi).

* Xin cảm ơn ông!

K.L (thực hiện)

 

 

.
.
;
.
.