Thu ngân sách nhà nước đạt trên 79% dự toán được giao

Cập nhật lúc 00:19, Thứ Sáu, 22/07/2022 (GMT+7)

(ĐN)- UBND TP.Long Khánh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt trên 79% so với dự toán tỉnh giao, tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2021.

Để bảo đảm nguồn thu ngân sách địa phương, từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách, thu nợ thuế và các nguồn thu theo bộ thuế năm 2022 được tập trung thực hiện. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các nguồn tăng thu và đôn đốc thu hồi nợ tiền sử dụng đất, các nguồn thu đạt thấp nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách thiếu hụt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng theo các chính sách của Chính phủ.

Đối với công tác chi, hoạt động Kho bạc Nhà nước đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị. Việc kiểm soát và chi trả cho các cơ quan, đơn vị, phường, xã đảm bảo theo dự toán; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng. Tập trung kiểm tra việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời và không có hồ sơ tồn đọng.

Minh Quân

.
.
;
.
.