Xử lý gần 66 tấn chất thải có nguy cơ

Cập nhật lúc 19:50, Thứ Tư, 13/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Thời gian qua, UBND H.Thống Nhất đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm từ hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Kết quả, gần 66/70 tấn rác thải có nguy cơ phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, khu cách ly tập trung được thu gom và vận chuyển về khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức thu gom được gần 17 tấn rác thải sinh hoạt về khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung.

H.Thống Nhất tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 và năm 2021; đặc biệt, huyện thường xuyên phối hợp với khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung để thực hiện tốt công tác xử lý rác thải, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Ngọc Liên

.
.
;
.
.