Triển khai chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật lúc 20:36, Thứ Tư, 24/03/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Đến nay, UBND H.Tân Phú đang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cấp huyện có số đại biểu được bầu là 35 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 7 đơn vị, số đại biểu giới thiệu 56 đại biểu; ở cấp xã: số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 441 đại biểu, tổng số đơn vị bầu cử là 107 đơn vị, số đại biểu giới thiệu là 729 đại biểu.

Huyện Tân Phú đang tiếp tục thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định.   

                Ngọc Liên

.
.
;
.
.